Del- og slutmål

Del- og slutmål

Skolens slutmål er en form for pejlemærker for undervisningen, altså pejlemærker for de færdigheder og den kunnen, eleverne forventes at have fået, når de afslutter undervisningen i de forskellige fag og fagområder på skolen. Delmålene er vejen dertil. Da vi ikke kun fokuserer på de faglige mål, er der også her beskrivelser af eksempelvis lejrskole, musical og fordybelsesuger.