Optagelsesprocedure og priser

Priser 

Skolepenge

Man betaler for at have sit barn på friskole.

Vores priser er familievenlige. Man betaler:
Fuld pris for barn nr. 1.
Ca. 25 % for barn nummer 2.
Har man flere børn, er de gratis.

Prisen stiger en smule, når barnet kommer i 4. klasse, da der på mellemtrinnet og i udskolingen er flere udgifter til undervisningsmaterialer.

Skole

Pris for 1. barn0. - 3. klassekr. 1.157
4. - 9. klassekr. 1.438
Pris for 2. barn0. - 9. klassekr. 366

SFO

Vi har opdelt vores SFO i forskellige moduler, således at man selv kan vælge, om man ønsker et eftermiddagsmodul til 15.30, til 16.00 eller til 16.30. På den måde betaler man som forældre for det, man har brug for, og vi kan afsætte det personale, som der er behov for, når vi ved, hvornår børnene bliver hentet.

ModulTiderPris
Morgenmodul6.30 - 8.00kr. 534
Heldags6.30 - 8.00
Efter skole indtil kl. 16.30
kr. 1.416
Kort eftermiddagEfter skole til kl. 15.30kr. 990
Mellem eftermiddagEfter skole til kl. 16.00kr. 1.134
Lang eftermiddagEfter skole til kl. 16.30kr. 1.212Hvis man skal have ændret modul:

Hvis man ønsker et kortere modul, har man mulighed for at ændre det hvert kvartal (pr. 1/8 – 1/11 –1/2 – 1/5). Får man behov for et længere modul, kan det ske med dags varsel.

Forårs-SFO

4 måneder før barnet skal starte i 0. klasse, dvs. 1. april, starter det hos os i Forårs-SFO.
Prisen for Forårs-SFO er 1416 kr., og man kan benytte være her fra 6.30-16.30.

Husk også….

Såfremt familien har andre børn i institution (dagpleje, børnehave eller SFO) vil prisen for SFO/Forårs-SFO blive nedsat med 50%, da skolen betaler søskendemoderationen.

Juli-måned er betalingsfri.

Udmeldelse af Spiren eller skolen skal ske med en måneds varsel fra den 1. i måneden.

Optagelsesprocedure på Nr. Lyndelse Friskole

Nr. Lyndelse Friskole har maks. 22. elever i klasserne.

Børnehaveklassen

Indskrivning til de kommende børnehaveklasser foregår løbende. Man kan få en indmeldelsesblanket ved at henvende sig til skolens kontor.

Når skolen modtager indmeldelsesblanketten registreres barnet på skolens venteliste til det pågældende års børnehaveklasse. Skolen sender hernæst en kopi af indmeldelsesblanketten retur som dokumentation for, at vi har modtaget indmeldelsen.

I september-oktober måned året før skolestart bliver de 22 familier, der står først på ventelisten enkeltvis inviteret til en rundvisning og et møde med skolelederen, således at man kan se skolen og høre nærmere om den. Herefter træffes den endelige beslutning mht. skolevalg.

Hvis det efterfølgende viser sig, at der skulle blive en plads, bliver de øvrige børn, der står på venteliste kontaktet i den rækkefølge, som de står på listen.

I tilfælde af en meget skæv kønsfordeling vil der blive sprunget i ventelisten, da vi tilstræber, at der så vidt muligt er mindst 8 piger/drenge i klassen.

Når klassen er fyldt op, vil alle, der står på ventelisten, modtage et brev, hvor der vil stå, at klassen er blevet fyldt op, men at man kan give skolen besked, hvis man fortsat ønsker at stå på venteliste. Erfaringer viser nemlig, at nogle kan springe fra meget tæt på skolestart- oftest pga. manglende skoleparathed.

Da vi har søskendegaranti er søskende altid garanteret en plads.
Hvis ens barn er sikret en plads, men ikke bliver skoleparat, er man sikret en plads til skoleåret efter.

Optagelse i de øvrige klasser

Hvis man er interesseret i en plads i en af de eksisterende klasser, skal man kontakte skolelederen. Hvis ikke der er plads i den pågældende klasse, kan man blive skrevet på venteliste. Hvis der er plads, aftaler man et møde, hvor forældre og evt. barn kan komme og høre om skolen og få en rundvisning. Efterfølgende kommer barnet i ”praktik” i en uges tid, så alle parter har mulighed for at fornemme, om det er et rigtigt valg for barnet at gå på Nr. Lyndelse Friskole.

Hvis der er en meget skæv kønsfordeling i den pågældende klasse, kan der blive sprunget i ventelisten, da vi dels tilstræber en fornuftig fordeling af drenge og piger i klasserne, men også tager højde for klassens dynamik og trivsel.

Interesserede familier er altid velkomne til at kontakte skolen for yderligere information eller for at aftale besøg og samtale.