Kontakt

Kontakt info

Nr. Lyndelse Friskole
Kirkestien 2-4
5792 Årslev
Tlf. 63 900 100
E-mail: info@nlf.dk

Kontakt skolens
SFO på telefon:
63 900 102 eller
63 900 101
Vi træffes ikke mellem
kl. 8.00 og 12.50

Mød os


Vi er i alt 20 ansatte på Nr. Lyndelse Friskole, som hver dag er bevidste om, at skolen er det vi i fællesskab med elever og forældre gør den til, nemlig en god, favnende og levende skole.

Lærere

Pædagoger

Sekretær og pedel

Bestyrelsen

Anja Nielsen

Forældrerepræsentant

Jesper Vinding Barslund

Skolekredsrepræsentant

Flemming Hesseldal Jensen

Skolekredsrepræsentant

Lars Peder Hansen

Forældrerepræsentant

Katrine Wandrup Bjørkholm

Forældrerepræsentant

Rene Hansen

Forældrerepræsentant

Søren Holm Thomsen


Forældrerepræsentant