Kulturel rygsæk

Kulturel rygsæk

Den kulturelle rygsæk er et tilbud til alle fri- og folkeskoleelever i Fåborg – Midtfyn kommune. Tanken er, at alle børn skal møde og inspireres af kunst og kultur. Alle klasser får hvert år et forløb i eksempelvis teater, billedkunst, sang og opera, spoken words eller andet. Der vil både være workshops på skolen med kunstnere udefra og besøg ud af huset i f.eks. Den fynske Opera, på Fåborg Kunstmuseum eller på en anden skole. Forløbene følges op med undervisning af skolens egne lærere.

De musiske og kreative aktiviteter inspirerer til nye og andre måder at tænke og opfatte på, opfordrer til nysgerrighed og udvider elevernes begrebsverden.

Vi er meget glade for at deltage i den kulturelle rygsæk: vores elever får sammen med deres klassekammerater gode og lærerige oplevelser, de kan putte i deres personlige ”rygsæk” – oplevelser, som kompletterer den kulturelle dannelse, de allerede får på skolen, og som er med til at styrke deres menneskelige og kulturelle ballast.