Skoleårets gang

Årets gang på Nr. Lyndelse Friskole. 

Som ny forælder har man  naturligvis en masse spørgsmål i forhold til dagligdagen på skolen – og vi har derfor som en hjælp til nye forældre lavet denne “brugsanvisning”.

Årets gang – en brugsanvisning for nye forældre

Mange af punkterne bliver uddybet i folderen “En brugsanvisning/ABC” – se denne her1. skoledag i Minispiren:
 2, april – klokken 8.30 – 11.00
1. skoledag efter sommerferien for alle: 8.00 – 11.00

Forældremøder
Der afholdes et forældremøde om året almindeligvis i august eller september.

Forældresamtaler
Der afholdes en forældresamtale om året. Dansk- og matematiklæreren er med.
I de små klasser desuden Spirepersonale. I 9. klasse alle faglærere.
Samtalerne placeres for 8. og 9. klasse før jul og for de andre klasser i januar eller februar.

Arbejdslørdag
To gange om året – efterår og forår – afholder vi arbejdslørdag typisk fra 9- 15. På disse dage får vi i fællesskab anlagt, ordnet, repareret osv. en mængde ting.

Skolefest
Fredag i uge 40 er der skolefest.
6. og 7. klasse opfører en musical, og 4. klasses forældre står for salg af mad og drikke.

Motionsdag
Fredag i uge 41. Starter med idrætsaktiviteter i klasserne og slutter med, at hele skolen deltager i Skolernes motionsløb.

Klippe / klistre dag
Sidste skoledag i november / første skoledag i december pyntes hele skolen op.

Luciaaften
Det år, hvor vi ikke har julebasar holder vi en luciaaften, hvor klasserne optræder med musik og de store piger går Lucia.

Spirens julefrokost
Eleverne medbringer en ret til fælles julefrokost.

Sidste skoledag inden juleferien
Dagen starter med hygge og oprydning i klasserne og afsluttes med en julehøjtidelighed i Nr. Lyndelse kirke.

Hockeystævne
7. 8. og 9. klasse spiller hvert år 24 timers maratonhockey mod Højby Friskole – hvert andet år her, hvert andet år i Højby. Der er også gammel-elev kamp og forældrekamp. De mindre elever og deres forældre hepper.

Fastelavn
Vi holder to fester. Den ene for 0. klasse til og med 3. klasse i skoletiden og den anden for 4. 5. og 6. klasse om aftenen.


Gallafest
Hvert 3. år holdes der Gallafest for 7.-9. klasse.

Musical
Hvert 3. år holder vi musical, hvor alle er inddraget. De store elever arbejder med musical i to hele skoleuger, de små kun i den sidste uge.
Fredag ryddes der op. Musicalen ligger typisk op til påskeferien.

Generalforsamling
Hvert år i april afholdes skolens generalforsamling. Her fremlægges regnskabet og skoleleder, bestyrelsesformand og skolens tilsynsførende aflægger beretning. Desuden er der valg til skolens bestyrelse.

Fagdage
Hvert år er der tre – fire fagdage. Se kalenderen.

Lejrskoler
Fra 2. klasse tager alle klasser på lejrskole hvert år. Dog ikke 6. klasse.

Afslutningsmøde 0. klasse
I løbet af juni holdes forældremøde, hvor klasselæreren til 1. klasse blandt andet præsenteres.

Trafikdag
Hvert 2. år holder vi trafikdag for hele skolen.

Trivselsdage
Hvert 2. år holder vi 2 dage, hvor der er særligt fokus på trivslen.

Sidste skoledag
Hele skolen deles op i hold og har en hyggelig afslutningsdag på tværs af klasserne. Her leger vi og udfordrer hinanden i forskellige discipliner.