Skolens målsætning

Skolens målsætning

Skolens fornemste opgave er at give barnet en ballast, en nysgerrighed og en lyst til at fortsætte dets dannelses- og uddannelsesrejse, således at det ikke bare klarer sig i livet,          men også er glad for livet, har lyst til livet.

Vi vægter derfor, at barnet får mulighed for at udvikle alle sider af dets personlighed. Dette sker i samspil mellem barnet selv, forældre og skole.

Vi skal som skole skabe rammer for fordybelse, virkelyst og fællesskab, så barnet får mulighed for at udvikle erkendelse, ansvarlighed, evnen til at samarbejde, kreativitet, engagement, empati og tillid til egne muligheder.

Vi vægter, at barnet får et solidt fagligt fundament, som gør det i stand til at undre sig, fordybe sig og fortsat dygtiggøre sig. Barnet skal udvikle gode faglige kundskaber, således at det bliver i stand til både at tilegne sig viden, sortere viden og ikke mindst håndtere viden, så denne giver mening og er grobund for videre lærdom.

Vi skal forberede barnet til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke barnets kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, således at det med udgangspunkt heri kan tage stilling og handle.

Vi vægter, at barnet skal indgå i et forpligtende fællesskab, således at det udvikler forståelse for, at der både skal være plads til den enkelte og plads til forskellighed.

Vi vægter, at skolehverdagen er præget af ligeværdighed og gensidig respekt. At åbenhed, tryghed, trivsel og en god tone kendetegner vores skole.