Mini-Spiren

Forårs SFO – Mini-Spiren
Mini-Spiren på Nr. Lyndelse Friskole er en blanding af SFO- og skoleforberendende aktiviteter. Idéen bag Mini-Spiren er at børnene i løbet af foråret får et godt kendskab og fortrolighed til skolen, lærerne og pædagogerne. Vi tror på at børnene lærer bedre, når de er i trygge rammer og har det godt. Læs mere om Mini-Spiren herunder.

                                                    

Hvad er Mini-Spiren

Når man skal starte i børnehaveklasse på Nr. Lyndelse Friskole til august 2023, starter man i Mini-Spiren d. 11. april og fortsætter frem til sommerferien, hvorefter man starter i børnehaveklasse.

Mini-Spiren er en god blanding af SFO- og skoleforberedende aktiviteter. Idéen med, at børnene skal starte i Mini-Spiren, er, at børnene i løbet af foråret får et godt kendskab til og bliver fortrolige med:
– de voksne, der er på Nr. Lyndelse Friskole
– deres kommende klassekammerater
– de fysiske rammer
– skolens hverdag
– skolens overordnede værdier

Skolens SFO, også kaldet Spiren, er, og har altid været, en naturlig del af vores skole, så når vi fx taler om at blive fortrolige med skolens hverdag, så omfatter det både SFO- og skoledelen. Derfor er det også naturligt, at børnene i forårs SFO ́en stifter bekendtskab med begge dele.

Trivsel

På Nr. Lyndelse Friskole vægter vi trivsel rigtig højt. Når et barn er trygt og trives, så er der plads til at gro. Derfor er der også i Mini-Spiren fokus på, at børnene skal blive trygge ved skolen. Vi vil skabe en tryg overgang fra børnehave til SFO og skole. Derfor vil børnene også gradvist blive introduceret for en større og større del af skolen i et tempo, hvor de kan følge med.
En tryg hverdag skabes bl.a. ved:
– trygge rammer
– kendte voksne
– en vis form for struktureret hverdag, hvor børnene ved, hvad der skal ske, og hvor
der en vis form for genkendelse

Skolens målsætning

I skolens målsætning skriver vi indledningsvis:
Skolens fornemste opgave er at give barnet en god ballast, en nysgerrighed og en lyst til at fortsætte dets dannelses- og uddannelsesrejse, således at det ikke bare klarer sig i livet, men også er glad for livet og har lyst til livet. Vi vægter derfor, at barnet får mulighed for at udvikle alle sider af dets personlighed. Dette sker i samspil mellem barnet selv, forældre og skole.

Dette mål arbejdes der på at nå i løbet af hele barnets skoletid på Nr. Lyndelse Friskole. Et vigtigt stykke fagligt og pædagogisk arbejde, som vi allerede starter i Mini-Spiren.
Vi vægter derfor, at børnene får kendskab til stedet og dets ånd, får opbygget tætte relationer til både børn og voksne, får mulighed for at skabe nye og gode venskaber. Vi arbejder derfor på, at børnene på sigt udvikler social forståelse, at det lærer at anerkende, respektere og acceptere andre – alle egenskaber, der skaber god grobund for et godt, sundt og lærerigt skoleliv.

Fokusområder i Mini-Spiren

Når børnene starter i Mini-Spiren, kommer de med en forventning om, at der skal ske noget nyt og måske også, at de skal starte i skole. Vi vil møde dem med noget nyt, men også med noget, som er genkendeligt. De er endnu ikke helt skolebørn, men de er heller ikke børnehavebørn. De er Mini-Spire-børn.

De vil møde styrede aktiviteter, der kan minde om skoleaktiviteter, men der vil også være rig mulighed for fri leg, hvor mange af de førnævnte kompetencer udvikles.

Gennem skoleaktiviteter og leg ønsker vi at udvikle:
– Koncentrationsevne
– Evnen til at vente på tur
– Kreativitet
– Evnen til at skifte fra en aktivitet til en anden
– Sociale kompetencer
– Evnen til at lytte til hinanden
– Evnen til at modtage beskeder
– Kompetencer så de kan indgå i fællesskaber
– Ansvarlighed

Lokaliteter og personale

Mini-Spiren holder til i Hyggen, der er et lokale, der ligger lige ved siden af børnehaveklassen.

Ligeledes vil Mini-Spiren gøre brug af faglokaler og ikke mindst benytte vores udendørsfaciliteter/uderum.

Der vil være nogle gennemgående personer i Mini-Spiren, og nogle af dem vil også være der i Spiretiden (pasning om morgenen og om eftermiddagen), således vil børnene hurtigt blive trygge, da de hver dag møder lærere og pædagoger, de kender – uanset om de er i Mini-Spiren eller Spiren.

Opstart

Den første uge i Mini-Spiren vil være lidt anderledes end de andre uger, da vi vil have ekstra meget fokus på at lave en så stille, rolig og tryg overgang som muligt.

Dette vil vi informere mere om på et informationsmøde d. 9 marts kl. 17.00-18.30
De lokale børnehaver vil komme på besøg her hos os med de børn, der skal starte på Nr. Lyndelse Friskole.

Der er tale om følgende dage:
– 1 marts fra 10-12
– 8. marts fra 10.00-12.00
– 15. marts fra 10.00-12.00
– 22. marts fra 10.00-12.00. (Denne dag skal børnene hentes hos os i stedet for i
børnehaven)

Pædagoger fra børnehaverne vil være her sammen med børnene, således at børnene kommer her de første par gange sammen med nogle voksne, som de kender godt i forvejen.

Dagens gang i Mini-Spiren

Fra kl. 6.30 indtil kl. 8.00 kan man være i morgenspiren. Her vil andre børn fra bh.kl-3. klasse, der er tilmeldt morgenpasning, også være tilstede.

Fra 8.00-12.50 har vi Mini-Spire-tid, hvor der er planlagt aktiviteter for de børn, der skal starte i børnehaveklassen efter sommerferien. Disse aktiviteter skal børnene deltage i, dvs. ens barn skal som minimum være her mellem kl. 8.00 og 12.50.

Dagen kan se således ud

8.00-8.15: Morgensang sammen med resten af skolen 

8.15-9.45: Samling i klassen, bevægelse og aktivitet

9.45-10.05: Pause sammen med resten af skolen

10.05-11.35: Spisning og efterfølgende aktivitet

11.35-12.05: Pause sammen med resten af skolen

12.05-12.50: Aktivitet


Fra 12.50 indtil 16.30 kan barnet være i Spiren sammen med de andre børn fra bh.kl-3. klasse. Man bestemmer selv, hvornår man vil hente sit barn, bare det er efter kl. 12.50.

Dagens aktiviteter kan bl.a. indeholde en god blanding af nedenstående

– Rim, remser, sange og sanglege, musisk udfoldelse
– Tegne, male, klippe, klistre
– Oplevelser i naturen – herunder undersøgelser af naturen
– Bevægelse. Herunder bevægelseslege.
– Fortælling
– Oplevelser i skolens nærmiljø
– Læsning – besøg af de ældre elever
– Emnearbejde – gå på opdagelse inden for et bestemt emne
– Sproglig opmærksomhed – på vej mod den første læsning
– Legende matematik
– Motorik
– Aktiviteter sammen med den eksisterende børnehaveklasse
– Fri leg

Pris

Prisen for Mini-Spiren er pr. måned 2120,- kr. Prisen dækker pasning og aktivitet i tidsrummet 6.30-16.30.

Hvis man har børn i andet pasningstilbud, yder skolen søskendemoderation på det billigste pasningstilbud. Dvs. har man et barn i børnehave, skal man kun betale halv pris for Mini- Spiren. Hvis man derimod har en ældre søskende i skolens SFO, betaler man halv pris for Mini-Spiren, HVIS den er den billigste, ellers betaler man halv pris for SFO ́en, hvis den er den billigste.

Juli-måned er betalingsfri.

Og så lidt til jer nye forældre

At ens første barn starter i skole, er en omvæltning for barnet. Vores erfaring er dog, at vi er rigtig gode til at skabe gode og trygge rammer for børnene, således at de hurtigt falder til. MEN det er jo også en stor omvæltning for jer forældre. For os er det vigtigt, at man som forældre er tryg ved at sende sit barn i skole. Vi vil gerne have, at I oplever at vores skole ikke bare er jeres barns skole, men også er jeres skole – at I føler jer som en del af skolen, og at skolen også er et sted, hvor I har lyst til at komme. Dette er guld værd – også for jeres barn. Derfor er det vigtigt, at I også giver jer tid til at lære stedet at kende, og at I tager fat i os – i personalet – hvis der er ting, I vil have uddybet, har brug for at drøfte, eller hvis I blot har brug for en snak.

Et af vores mottoer er, at skolen ikke er bedre, end vi i fællesskab gør den til. Dette plejer vi at have fuld opbakning til, og vi kan derfor med stolthed sige, at vi har en fantastisk skole, og vi glæder os til, at I nu sammen med jeres barn også skal være med til at opleve og være en del af dette.

Velkommen til Nr. Lyndelse Friskole

Praktiske oplysninger om Mini Spiren