Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse Nr. Lyndelse Friskole 2015


Undersøgelsen er udarbejdet i november måned. Alle elever fra børnehaveklasse til 9. kl. har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen – ”Termometeret” er webbaseret og udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. I undersøgelsen indgår fem hovedelementer:
– Trivsel
– Fagligt læringsmiljø
– Sundhed
– Fysiske og æstetiske rammer
– Indeklima

Hovedkonklusioner
Det fremgår af besvarelserne, at eleverne på Nr. Lyndelse Friskole generelt er meget glade for deres skole, hvilket fremgår af de følgende punkter:

Trivsel:
Hovedparten af skolens elever giver udtryk for, at de er glade for at gå i skole, samt de føler sig trygge på skolen. Mange elever anser lærer-elevrelationerne som meget positive.
Ganske få elever giver udtryk for manglende trivsel. (se endvidere under handleplan).

Fagligt læringsmiljø:
Mange elever giver udtryk for, at det faglige læringsmiljø både mht. motivation og vejledning er godt.

Sundhed:
En meget stor del af eleverne giver i undersøgelsen udtryk for, at de føler sig godt
tilpas mht. sundhed og velbefindende.

Fysiske og æstetiske rammer:
Undersøgelsen viser, at eleverne generelt er meget opmærksomme på skolens fysiske og æstetiske rammer. De er tilfredse med såvel udendørs- som indendørsområderne. På trods af sparsom plads på skolens udendørsområde er der stor tilfredshed med de muligheder området tilbyder.

Indeklima:
Langt størstedelen af skolens elever er tilfredse med skolens indeklima mht. støj, lys
og luft.

Handleplan
Klasselærerne går i dialog med eleverne angående undersøgelsens resultater for netop deres klasse, derved kan klassernes svar uddybes, og man kan få iværksat det, der skal til for at forbedre elevernes generelle trivsel. Dette gør sig gældende inden for alle af undersøgelsens fem hovedelementer.

Alt efter hvilke problematikker der er aktuelle, vil der blive iværksat en handleplan. Handleplanen kan være gældende for klassen, flere klasser eller hele skolen.
Elevrådet inddrages i det videre arbejde med hensyn til forbedringer samt indkøb af indendørs- såvel som udendørsting.