Værdigrundlag

Vores værdier

På Nr. Lyndelse Friskole har vi 8 grundværdier. Det er 8 grundværdier som vi er meget stolte af, og som vi prøver at efterleve hver dag. Læs en kort beskrivelse af dem her.

Fællesskab

Fællesskabet er i centrum og er det grundlag, vi driver skole på.

Dannelse

Vi ønsker at vise barnet, at tilværelsen er mangfoldig, så det kan tage aktiv del i det liv, det lever.

Lige-Værdighed

Alle har ret til at blive hørt, og man lytter for at forstå, hvad den anden har på hjerte.

Historisk og kulturel forståelse

Vi skal kende historien for at kunne tage del i samtiden og forme fremtiden.

Samtale

I samværet mellem mennesker er samtalen en vigtig faktor, da vi gennem samtale opbygger anerkendelse og respekt for hinanden.

Kreativitet og evne til nyskabelse

Vi ønsker at give vores elever redskaber, så de ser muligheder, er nysgerrige, tør begår fejl og skaber nye løsninger.

Samspil

Samspil er, når helheden er større end summen af de enkelte dele.

Ansvarlighed

For at kunne indgå i fællesskabet er det vigtigt at kunne tage ansvar for sit eget liv og egen udvikling, samtidig med, at man er medansvarlig overfor helheden og lærer at udvise social ansvarlighed.

Kom på besøg.

Værdigrundlaget afspejler sig i den måde, vi laver skole på. Kom forbi til en uforpligtende snak og oplev vores værdier.

Tine Simonsen
Skoleleder
tgs@nlf.dk
28 90 28 96

Klik her og bliv kontaktet af vores skoleleder