Undervisningsplaner

Undervisningsplaner

Herunder findes undervisningsplaner for hvert enkelt fag på hvert klassetrin. Undervisningsplanerne angiver, hvilke emner og fagområder, der undervises i, således at skolens del- og slutmål, nås.