Give omsorg, udfordre, støtte, dele ansvar, udvide muligheder.

Give omsorg, udfordre, støtte, dele ansvar, udvide muligheder.

Den gode relation er afgørende for barnets trivsel og udvikling.

En god relation øger barnets evne til at lære nye ting, øger dets mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og øger barnets tro på sig selv, herunder selvværd og selvtillid.