150 års fødselsdag

150 års fødselsdag

For 150 år siden indtog de første elever deres pulte på Nr. Lyndelse Friskole. Den gang lå skolen på Dømmestrupvej 24. Her næsten 150 år efter, har alle ansatte og elever arbejdet i skoletidens tidslommer. Vi har netop gennemført en fantastisk emneuge, med lærere i tidens tøj og tidens pædagogiske undervisningsmetoder og med anskuelsestavler, kridttavler, blækhus og blækpenne.

I 1840`erne havde eleverne fag som skrivning, fædrelandshistorie og gamle frikvarterslege. I 1914 stod der legemsøvelser for drenge og husgerning for piger, geografi og regning på skemaet. Det var svært ikke at bliver en lille smule rebelsk, men så måtte man en tur i skammekrogen. Revselsesretten havde vi dog afskaffet i denne leg. Søde lærere kan alligevel ikke få sig selv til at benytte sig af den rettighed.

I 1943 mødte børnene korlæsning. Her skulle også broderes og arbejdes i værkstedet. Der var krig og derfor også fokus på krigens tid.

Eleverne årgang 2023 var efterhånden trætte af alt den firkantede disciplin, så det kom som en forløsning at nå 1970`erne. Endelig kunne der blødes op for de strenge disciplinære krav, selv om denne tidslomme også bød på en anderledes skoledag. Lærerne så helt anderledes ud, spraglet tøj og en helt ny form for pædagogik. I mellemgruppen blev børnene rebelske og fik forløsning gennem planlægning af deres eget ungdomsoprør.

Eleverne var på en rejse gennem 4 tidslommer. Det blev en rejse gennem skolelivet og ikke mindst en rejse til ære for vores gode gamle friskole.