Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk

Fåborg – Midtfyn kommune tilbyder hvert år alle børn en kulturel oplevelse til deres personlige “rygsæk”. Vi er meget glade for denne satsning, som falder så godt i tråd med vores værdigrundlag og vi har hvert år berigende oplevelser med Rygsækken..

Musiske og kreative aktiviteter vækker nysgerrighed, introducerer skæve og anderledes veje til verden og går på tværs af alle skolens fag.
Gennem kunsten lærer vi nye sprog at kende og får nye spørgsmål at stille og nye måder at opleve verden på – og at tænke på. Kunsten beriger og udvikler.