Vikariat på Nr. Lyndelse Friskole

Vikariat på Nr. Lyndelse Friskole

fra d. 14. oktober 2021 til og med d. 21. januar 2022

Da en af vores ansatte skal have forældreorlov, søger vi en lærer, der i den periode har lyst til at være en del af vores skolehverdag, og som kan varetage følgende fag:

Matematik (1. og 3. klasse), idræt (1. og 3. klasse), natur og teknologi (1. og 3.klasse), H/D (4. og 6. klasse), biologi (7. 8. og 9. klasse) og geografi (8. klasse)

Vi er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole med godt 200 elever (0. kl.-9. kl.).

Vi er en skole, der vægter faglighed, fællesskab, fortælling, musisk udfoldelse, og oplevelser, der

rækker ud over klasserummet. En skole, hvor der gives plads og rum for nye ideer, og hvor der ikke

er langt fra ide til handling.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til viceleder Lene Bomann 63 900 100 eller skoleleder Tine Simonsen: 63 900 100.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem finansministeriet og LC.

Ansøgningen skal sendes til info@nlf.dk  .

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 29. september klokken 8

Samtalerne vil finde sted d. 5. oktober fra klokken 15.30

Hvis ikke du hører fra os inden d. 11. oktober, er stillingen besat til anden side.

 Se mere om Nr. Lyndelse Friskole på nlf.dk