Vi søger barselsvikar

Vi søger barselsvikar

Barselsvikariat på Nr. Lyndelse Friskole fra d. 4. januar 2021 til og med d. 19. november 2021

Da en af vores ansatte skal på barselsorlov, søger vi en fuldtidsansat lærer, der i ovenstående periode har lyst til at være en del af vores skolehverdag, og som kan varetage følgende fag/opgaver: Matematik og fortælling i 3. klasse, tysk i 8. og 9. klasse og idræt i 3. og 9. klasse. Derudover er der nogle støttetimer.

Vi er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole med 192 elever (0. – 9. klasse).

Vi er en skole, der vægter faglighed, fællesskab, fortælling, musisk udfoldelse, og oplevelser, der rækker ud over klasserummet. En skole, hvor der gives plads og rum for nye ideer, og hvor der ikke er langt fra ide til handling.

Vi forventer:

  • at du er læreruddannet og fagligt kompetent
  • at du sammen med dine kolleger bidrager til et trygt miljø præget af fællesskab og dannelse
  • at du har evne og vilje til samarbejde
  • at du ser børns styrker og muligheder

Vi tilbyder dig:

Et godt samarbejde med meget engagerede kolleger. Der er på skolen stort engagement, og stor vilje til at lave den bedst mulige skole for eleverne og den bedst mulige arbejdsplads for medarbejderne.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til viceleder Lene Bomann eller skoleleder Tine Simonsen: 63900100.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal sendes som mail info@nlf.dk – mrk. ”ansøgning”

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d.2. december

Samtalerne vil finde sted d. 7. december