Nr. Lyndelse Friskole søger to lærere pr. 1. august 2022.

Den ene stilling er en fast fuldtidsstilling, og den anden stilling er en fast deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på cirka 80 %.

Vi søger dygtige og engagerede lærere, der brænder for at få undervisning og trivsel til at gå hånd i hånd.

Vi er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole, som efter sommerferien har ca. 200 elever (0.kl. -9. kl.).

Vi er en skole, der vægter faglighed, fællesskab, fortælling, musisk udfoldelse, og oplevelser, der

rækker ud over klasserummet. En skole, hvor der gives plads og rum for nye ideer, og hvor der ikke

er langt fra ide til handling.

Vi søger to lærere, der vil tage del i vores spændende og livgivende hverdag og være en del af vores fantastiske personaleflok.

Vi ser derfor meget gerne, at du har et positivt livssyn, har humor og et godt gå-på-mod, og så skal du selvfølgelig også brænde for friskoletanken.

Vi søger dig, der har undervisningskompetencer til og brænder for at undervise indenfor et eller flere af følgende områder:

Håndværk/Design, tysk, naturfag – gerne biologi og specialundervisning (gerne læsevejleder eller har lignende kompetencer, så du kan sparre med og indgå i et samarbejde med skolens anden læsevejleder)

Udover ovenstående er der i fagfordelingen plads til forskellige fagkombinationer, så skriv hvilke fag du ud over ovenstående brænder for og er kompetent til.

Vi forventer:

  • at du er læreruddannet og fagligt kompetent
  • at du sammen med dine kolleger bidrager til et trygt miljø præget af fællesskab og dannelse
  • at du er positiv og konstruktiv i din tilgang til lærergerningen
  • at du har evne og vilje til samarbejde
  • at du ser børns styrker og muligheder
  • at du som en selvfølge også bidrager til de arbejdsmæssige opgaver, der ligger udenfor selve undervisningen.

Vi tilbyder dig:

Et godt samarbejde med meget engagerede kolleger. Der er på skolen stort engagement, og stor vilje til at lave den bedst mulige skole for eleverne og den bedst mulige arbejdsplads for medarbejderne.

Nærmere oplysning om stillingen

Du kan læse mere om os på www.nlf.dk og kontakte viceleder Lene Bomann eller skoleleder Tine Grosbøll Simonsen på tlf. 63900100.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal sendes som mail til  info@nlf.dk – mrk. ”ansøgning lærer”

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 4. maj

Samtalerne vil finde sted d. 10. maj fra kl. 16.00.