Nr. Lyndelse Friskole søger ny viceleder pr 1. august 2022

Nr. Lyndelse Friskole søger ny viceleder pr 1. august 2022

Vores dygtige viceleder går efter 21 års ansættelse her på skolen på efterløn. Derfor skal vi finde en ny sparringspartner til vores skoleleder, personale, elever og forældre.

Nr. Lyndelse Friskole er en velfungerende Grundtvig-Koldsk friskole med ca. 200 elever (0.kl. -9. kl.) beliggende i et mindre og stærkt, velfungerende nærmiljø.

Vi er en skole, der vægter faglighed, fællesskab, fortælling, musisk udfoldelse, og oplevelser, der rækker ud over klasserummet. En skole, hvor der gives plads og rum for nye ideer, og hvor der ikke er langt fra ide til handling.

Vores dejlige skole bygger på 8 grundværdier: Det forpligtende fællesskab, dannelse, ligeværdighed, historisk og kulturel forståelse, samtale, kreativitet og evne til nyskabelse, samspil og ansvarlighed. Det er værdier, som tydeligt kommer til udtryk i vores hverdag, i undervisningen, i fællesskabet og i samarbejdet mellem ansatte, forældre og børn.

Jobbet som viceleder på Nr. Lyndelse Friskole er et alsidigt job, hvor du i tæt samarbejde med vores skoleleder står for både pædagogiske, økonomiske, personalemæssige og administrative ledelsesopgaver.

Vi forventer af dig, at du

 • kan identificere dig med skolens værdigrundlag og menneskesyn, og har kendskab til og erfaring med de frie skoler.
 • kan have mange bolde i luften og kan navigere i og trives med en til tider travl og uforudsigelig hverdag.
 • kan motivere og inspirere, og at du vil være med til og brænder for at lave en god og tryg skole for alle.
 • er god til at samarbejde, lytte og kommunikere med både elever, personale og forældre.
 • kan noget med tal og synes, at den økonomiske del af jobbet er spændende.
 • har erfaring med ledelse.
 • er glad for at undervise.

Vi ønsker en viceleder:

 • der er synlig på skolen og har fingeren på pulsen i forhold til skolens hverdag.
 • der er god til at følge opgaver til dørs.
 • der ønsker at indgå i en lidt flad ledelsesstruktur.
 • der kan se det som en fordel, at både skoleleder og viceleder har undervisning og på den måde også indgår i skolens hverdag.

I jobbet ligger der på forhånd følgende arbejdsopgaver:  vikardækning, prøveplanlægning og uu-vejledning/samarbejde. 

Derudover kommer andre opgaver, som ledelsen aftaler fordelingen af, så skriv derfor i din ansøgning, hvad du ellers bringer med dig af kompetencer.

Nærmere oplysning om stillingen

Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på skolen skal rettes til skoleleder Tine Grosbøll Simonsen på tlf. 63900100.

Du kan også læse mere om os på www.nlf.dk.

Send din ansøgning, CV samt relevante bilag i en samlet pdf-fil til  info@nlf.dk – mrk. ”ansøgning viceleder”

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 5. maj

Samtalerne vil finde sted d. 11. maj fra kl. 16.00