Forfatter: Lene Bomann

Fælleslejrskole til Lyngsbo 2021

Hvert 3. år tager vi på lejrskole alle sammen: elever, lærere, pædagoger, pedel og skolesekretær.Turen gik også denne gang til Lyngsbo ved Lillebælt. Vi havde tre skønne dage med det flotteste vejr og dejlige oplevelser. På sådan en tur mærker man meget tydeligt fællesskabet og det gode sammenhold små og store imellem. Det var en kæmpe fornøjelse.

Åben Skole

Åben skole.
Få her et indtryk af stedet og stemningen, af hvem vi er og hvad vi brænder for.
Tryk på det gule felt og se videoen.

Vi garanterer en plads til alle i 0. klasse i Skoleåret 2022-2023.

Grundet stor søgning opretter vi to 0. klasser til næste skoleår. Er du – eller en du kender – interesseret i en plads, så er det endnu ikke for sent. Kontakt vores skoleleder Tine for en uforpligtigende snak. Vores forårsSFO “Minispiren” starter 1. april.

Børn og sne.

Hvis julen varer lige til påske… kan man så stadig nå at ønske sig lidt sne????

Vi søger en vikar:

Vikariat på Nr. Lyndelse Friskole fra d. 5. januar til d. 25. februar 2022 Vi søger en fuldtidsansat lærer, der i ovenstående periode har lyst til at være en del af vores skolehverdag, og som kan varetage følgende fag/opgaver: Tysk i 6. 7. og 8. klasse idræt i 7.8. og 9. klasse natur og teknologi,…
Read more

Julehilsen

Endnu et spændende og travlt år er ved at rinde ud her på Nr. Lyndelse Friskole. VI vil derfor benytte
os af lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Året har, som det plejer, forløbet som et kalejdoskop med små og store oplevelser, hverdag og fest. Dog har Coronaen også i år sat sit triste aftryk på året, der gik.
Men man lærer at sætte pris på det, der kan lade sig gøre. Vi var så heldige at kunne komme afsted alle sammen på fælleslejrskole i starten af september i det smukkeste sensommervejr. Humøret var højt og det var dejligt at se, hvordan små og store fandt sammen på tværs af klassetrin og alder. Og så er der jo noget med børn og vand …… se billeder
Vi kunne også samle hele elev- og forældreflokken til skolefest i starten af oktober. Det var dejligt at opleve, hvor meget alle havde savnet det og hvor skønt det var, at det kunne lade sig gøre.
I november steg smittetallet i hele landet og vi måtte aflyse julebasaren.

På grund af Coronaen har vi stadig ikke fællessamlinger som fx morgensang og fællestime eller andre større arrangementer.
Det er så tydeligt, når vi må undvære eller begrænse fællesskabet, hvor meget det ligger i friskolens grundvold. Hvor meget det betyder for os alle- og hvilken kraft og glæde, der er i et velfungerende fællesskab.
Vi glæder os til igen at kunne drive skole uden restriktioner og til at få en hverdag, hvor fællesskabet rigtigt kan folde sig ud.

..det sørme, det sandt, det` …hjemmeundervisning –

Selv om eleverne er hjemsendte, lægger vi os i selen for at de sidste dage inden jul bliver så hyggelige og meningsfulde som muligt.
Her er det 1. klasse, der spiller julebingo.

Fælleslejrskole til Lyngsbo 2021

Hvert 3. år tager vi på lejrskole alle sammen: elever, lærere, pædagoger, pedel og skolesekretær.Turen gik også denne gang til Lyngsbo ved Lillebælt. Vi havde tre skønne dage med det flotteste vejr og dejlige oplevelser. På sådan en tur mærker man meget tydeligt fællesskabet og det gode sammenhold små og store imellem. Det var en kæmpe fornøjelse.

Bogstavfest i 0. klasse

0. klasse fik deres pokal, fordi de er superseje og har fået alle dyrene – altså bogstaverne: S fx: slangen Sussi, der siger ssssssssssssss- ombord på Kaptajn Karlsens skib. Det blev fejret med en stor fest med alfabet-stafet, alfabet-værksteder, gæt-et-bogstav og dagen sluttede med brunsviger til alle. Det var en dejlig dag.